Διαγραφή από την Λίστα των NewsLetters
H Διαγραφή σας από την Λίστα των News Letters μας έγινε κανονικά.

Ευχαριστούμε.